Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β` 14.3.2001)