Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/2013 (ΦΕΚ 2542/Β` 10.10.2013)