Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720/2018
Φ.Ε.Κ.
1809/Β` 21.5.2018
Τεχνικός Κανονισμός «Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόσταση ασφαλείας, διατάξεις ασφαλείας, διαχειριστής δικτύου διανομής, εκρηκτική ατμόσφαιρα, εκρήξιμη ατμόσφαιρα, εξωτερική απόσταση ασφαλείας, ζώνες κινδύνου ανάφλεξης, ζώνη κινδύνου ανάφλεξης 0 ή ζώνη 0, ζώνη κινδύνου ανάφλεξης 1 ή ζώνη 1, ζώνη κινδύνου ανάφλεξης 2 ή ζώνη 2, ερμάριο, εσωτερική απόσταση ασφαλείας, εσωτερική εγκατάσταση, θάλαμος, κανονικές συνθήκες - ΝΤΡ, μονάδα αποθήκευσης αερίου, πολλαπλή μονάδα αποθήκευσης αερίου - MEGC -multiply element gas container, μεμονωμένος τελικός καταναλωτής, μονάδα αποσυμπίεσης, μονάδα αποθήκευσης εφεδρείας ή έκτακτης ανάγκης, σταθμός, σχέδιο έκτακτης ανάγκης, υπηρεσία εναλλακτικής παροχής φυσικού αερίου, φυσικό αέριο, φιάλη, επικίνδυνα στοιχεία): (άρθ. 3)
 • Ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμοί και πρότυπα – Εθνική νομοθεσία : (άρθ. 4)
 • Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) : (κεφ. 2)
 • Περιγραφή εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης : (άρθ. 5.1)
 • Γενικά : (άρθ. 5.1.1)
 • Πιστοποίηση : (άρθ. 5.1.2)
 • Διατάξεις μέτρησης ποσοτήτων αερίου: (άρθ. 5.1.3)
 • Έλεγχος των συγκολλητών συνδέσεων : (άρθ. 5.1.4)
 • Προστασία έναντι διάβρωσης : (άρθ. 5.1.5)
 • Σύστημα τροφοδοσίας μέσω οχημάτων - τρέιλερ : (άρθ. 5.2)
 • Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης αερίου (κινητών δεξαμενών και περιεκτών έκτακτης ανάγκης) : (άρθ. 5.3)
 • Λειτουργία, επιθεώρηση και συντήρηση εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) : (κεφ. 3)
 • Γενικές διατάξεις λειτουργίας : (άρθ. 6.1)
 • Απαιτήσεις για το προσωπικό : (άρθ. 6.1.1)
 • Εκφόρτωση : (άρθ. 6.1.2)
 • Προσθήκη οσμητικού μέσου : (άρθ. 6.1.3)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 6.1.4)
 • Συστήματα κατάσβεσης : (άρθ. 6.1.5)
 • Άλλα μέτρα προστασίας : (άρθ. 6.1.6)
 • Σήμανση ασφαλείας : (άρθ. 6.1.7)
 • Υποχρεώσεις του διαχειριστή του σταθμού : (άρθ. 6.1.8)
 • Γενικές διατάξεις συντήρησης : (άρθ. 6.2)
 • Εσωτερικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 6.3)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού : (άρθ. 6.4)
 • Έκτακτες προμήθειες πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την ασφάλεια εφοδιασμού : (κεφ. 4)
 • Γενικά : (άρθ. 7.1)
 • Σχεδιασμός επέμβασης έκτακτης προμήθειας φυσικού αερίου : (άρθ. 7.2)
 • Επιτόπιος έλεγχος : (άρθ. 7.2.1)
 • Καθορισμός των ποσοτήτων φυσικού αερίου του αριθμού μονάδων αποθήκευσης και μονάδων αποθήκευσης εφεδρείας καθώς και της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων προθέρμανσης και των μονάδων αποσυμπίεσης : (άρθ. 7.2.2)
 • Καθορισμός απαιτούμενων χώρων και έλεγχος των αποστάσεων ασφαλείας : (άρθ. 7.2.3)
 • Προγραμματισμός της επέμβασης και προετοιμασία του επιχειρησιακού σχεδίου των εργασιών ανεφοδιασμού : (άρθ. 7.2.4)
 • Σκοπός : (άρθ. 7.3)
 • Μεταφορά και άφιξη στο σημείο ανεφοδιασμού : (άρθ. 7.3.1)
 • Προπαρασκευαστικές εργασίες : (άρθ. 7.3.2)
 • Εργασίες προς θέση λειτουργίας : (άρθ. 7.3.3)
 • Εργασίες ανεφοδιασμού : (άρθ. 7.3.4)
 • Εργασίες διακοπής λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας : (άρθ. 7.3.5)
 • Ασφάλεια και περιβάλλον : (άρθ. 7.4)
 • Σήμανση ασφαλείας : (άρθ. 7.4.1)
 • Συστήματα πυρόσβεσης και ασφαλείας : (άρθ. 7.4.2)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (άρθ. 7.4.3)
 • Άλλα μέτρα ασφαλείας : (άρθ. 7.4.4)
 • Προσωπικό : (άρθ. 7.4.5)
 • Γενικές απαιτήσεις του προμηθευτή της υπηρεσίας : (άρθ. 7.4.6)
 • Ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμοί και πρότυπα – Εθνική νομοθεσία : (παράρτημα 1)
 • Ενδεικτικό σκαρίφημα σταθμού : (παράρτημα 2)
 • Δοκιμές και έλεγχοι : (παράρτημα 3)
 • Δοκιμές σταθμού : (παράρτημα 3.1)
 • Προφυλάξεις ασφαλείας : (παράρτημα 3.2)
 • Υδραυλική δοκιμή αντοχής των δομικών στοιχείων του σταθμού : (παράρτημα 3.3)
 • Υδραυλική δοκιμή στεγανότητας των εξαρτημάτων του σταθμού : (παράρτημα 3.4)
 • Ξήρανση : (παράρτημα 3.5)
 • Αρμοδιότητες διαπιστευμένου φορέα : (παράρτημα 4)
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1809Β_2018 471.28 KB