Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 (ΦΕΚ 1897/Β` 27.6.2016)