Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Φ2 - 1750/2008 (ΦΕΚ 1657/Β` 14.8.2008)