Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Γ3/63118/10122/2014
Φ.Ε.Κ.
3690/Β` 31.12.2014
Τροποποίηση της 43629/2787/15.9.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2589/Β/29.9.2014) με θέμα: «Ορισμός Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3690Β_2014 346.66 KB