Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9465/1984
Φ.Ε.Κ.
469/Β` 16.7.1984
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής & λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 469Β_84 109.01 KB