Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9465/1984 (ΦΕΚ 469/Β` 16.7.1984)