Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9468/1984
Φ.Ε.Κ.
466/Β` 16.7.1984
Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης του άρθρου 9 § 4 του ν. 1428/84 (43/Α) και της διαδικασίας για την έγκρισή της
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 466Β_84 841.82 KB