Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 10042/668/2020
Φ.Ε.Κ.
1007/Β` 24.3.2020
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 29820/1983 «Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος» (Β' 512)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1007Β_2020 136.83 KB