Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3/2015 (ΦΕΚ 2659/Β` 9.12.2015)