Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 23102/477/2020 (ΦΕΚ 2268/Β` 13.6.2020)