Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 27039/617/2020
Φ.Ε.Κ.
2783/Β` 9.7.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2783Β_2020 138.49 KB