Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 5063/184/2000
Φ.Ε.Κ.
155/Β` 16.2.2000
Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Ισχύοντες κανονισμοί τυποποίησης : (αρθ. 2)
 • Ορισμοί (κτίριο, πίεση διάρρηξης, διάταξη απεμπλοκής, στέγαστρο, σύστημα διανομής σε σειρά, αρμόδιο άτομο, μονάδα συμπίεσης, συμπιεστής, κύλινδρος, δοχείο αποσυμπίεσης, πίεση σχεδιασμού, διανομέας, ξηραντήρας, περίβλημα, ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου, ταχεία πλήρωση, σταθμός ανεφοδιασμού, πυράντοχος τοίχος, εξοπλισμός ρύθμισης καθαρότητας του αερίου, επικίνδυνη περιοχή, κατώτερο εκρηκτικό όριο - LEL, μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας, κινητή δεξαμενή, σύστημα mother- daughter, φυσικό αέριο, κανονική λειτουργία, μη επικίνδυνη περιοχή, ανοικτό κτίριο, δοχείο ανάκτησης, απόσταση ασφαλείας, έκλυση δεύτερου βαθμού, διαχωριστής, αργή πλήρωση, αποθήκευση, πίεση δοκιμής, αερισμός, διάταξη ανεφοδιασμού οχημάτων, ζώνες, ADR ) : (αρθ. 3)
 • Εγκαταστάσεις : (άρθ. 4)
 • Γενική περιγραφή εγκατάστασης : (άρθ. 5)
 • Γενικές αρχές σχεδιασμού και εγκατάστασης : (άρθ. 6)
 • Θέση : (άρθ. 7)
 • Περίφραξη : (άρθ. 9)
 • Περιβλήματα : (άρθ. 10)
 • Χώροι στάθμευσης βυτιοφόρων : (άρθ. 11)
 • Χώρος μετασχηματιστή : (άρθ. 12)
 • Βοηθητικοί χώροι : (άρθ. 13)
 • Εγκαταστάσεις αερίου : (άρθ. 14)
 • Δοκιμή, καθαρισμός και θέση σε λειτουργία : (άρθ. 15)
 • Διαδικασίες λειτουργίας : (άρθ. 16)
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση : (άρθ. 17)
 • Απαγόρευση καπνίσματος : (άρθ. 18 §1α)
 • Απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου : (άρθ. 18 §1α)
 • Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας : (άρθ. 18)
 • Καθορισμός αποστάσεων ασφάλειας : (άρθ. 19)
 • Διαδικασίες αδειοδότησης : (άρθ. 20-24)
 • Συντήρηση πρατηρίου : (άρθ. 25)

 

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. ΟΙΚ. 13263/1043/2007, (ΦΕΚ 361/Β/16.3.2007)    «Τροποποίηση της υπ αριθ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (155/Β) περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 155B_00 179.21 KB