Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής : (άρθ. 1)
  • Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής : (άρθ. 2)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 434Β_11 465.76 KB