Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/10.1.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011» (24/Β)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1024Β_13 358.1 KB