Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Καταργήθηκε από την :

Τροποποιήθηκε από :

Καταργεί:

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 358B_1996 1.56 MB

στερεό απόβλητο, παραγωγός, κάτοχος, διαχείριση, διάθεση, αξιοποίηση, επεξεργασία, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, δημοτικά απόβλητα, οικιακά απόβλητα, απόπλυμα, εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή επαναξιοποίησης στερεών αποβλήτων, υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξυγίανση και αποκατάσταση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου που έχει παύσει οριστικά η λειτουργία του, δήμος ή κοινότητα