Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ.32143/Δ1.11288/2018 (ΦΕΚ 2401/Β` 22.6.2018)