Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ.59730/2576/2019 (ΦΕΚ 4762/Β` 24.12.2019)