Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ιατροί εργασίας – όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

 

Σχετικά έγγραφα :

  • Αρ. Πρωτ. 10057/11.2.2010    «Εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009 «Ιατροί Εργασίας-Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»»
  • Αρ. Πρωτ. οικ. 10041/27.1.2010    «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009 «Ιατροί Εργασίας-Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»»

 

Καταργήθηκε από:

  • Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 68/Α` 20.3.2020)    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1775Β_09 322.15 KB