Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΥΠΑ/Δ2/Γ/30785/11761/2001 (ΦΕΚ 980/Β` 30.7.2001)