Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30/2020
Φ.Ε.Κ.
226/Β` 3.2.2020
Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968/Β'/07.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 226Β_2020 669.62 KB