Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147/2019
Φ.Ε.Κ.
4654/Β` 17.12.2019
Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4654Β_2019 360.83 KB