Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 61 - 80, σε σύνολο 4877
Υ.Α. 107981/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 3473/Β` 20.8.2020) Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Υ.Α. οικ. 33272/816/2020 (ΦΕΚ 3472/Β` 20.8.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841), κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει
Υ.Α. οικ. 33294/817/2020 (ΦΕΚ 3472/Β` 20.8.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268), όπως ισχύει
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51655/2020 (ΦΕΚ 3450/Β` 18.8.2020) Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β’ 2111), έως και την 31η.8.2020
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/2020 (ΦΕΚ /-- 17.8.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. Δ1α/ΓΠοικ 51358/2020 (ΦΕΚ 3437/Β` 14.8.2020) Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352/2020 (ΦΕΚ 3430/Β` 14.8.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330)
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51212/2020 (ΦΕΚ 3395/Β` 13.8.2020) Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β’ 3163)
Εγκ. Γ.Π./Γ12/οικ.32927/1031/2020 (ΦΕΚ /-- 13.8.2020) Αναστολή επισκεπτηρίου σε δομές κλειστής φροντίδας για ηλικιωμένους ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886/2020 (ΦΕΚ 3364/Β` 11.8.2020) Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων
Υ.Α. οικ. Γ2/47399/1435/2020 (ΦΕΚ 3358/Β` 11.8.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.Γ9/90470/3924/2019 υπουργικής απόφασης «Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR» (Β΄ 4948)
Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 157/Α` 10.8.2020) Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451/2020 (ΦΕΚ 3332/Β` 9.8.2020) Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361/2020 (ΦΕΚ 3331/Β` 9.8.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3165)
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/2020 (ΦΕΚ 3330/Β` 8.8.2020) Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Εγκ. Φ.40021/οικ.32117/1357/2020 (ΦΕΚ /-- 6.8.2020) Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας και επιδόματος ασθένειας και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49329/2020 (ΦΕΚ 3224/Β` 3.8.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β΄3162)
Υ.Α. 2222.1/45371/2020/2020 (ΦΕΚ 3197/Β` 3.8.2020) Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 υπουργική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1169)
Εγκ. Δ1/ΓΠ οικ. 49524 /2020 (ΦΕΚ /-- 3.8.2020) Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-04-2020 Εγκυκλίου - Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48940/2020 (ΦΕΚ 3168/Β` 1.8.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), έως και τις 31.8.2020