Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 81 - 100, σε σύνολο 4877
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48998/2020 (ΦΕΚ 3166/Β` 1.8.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46164/20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 3009)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 (ΦΕΚ 3165/Β` 31.7.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.49000/2020 (ΦΕΚ 3163/Β` 31.7.2020) Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020 (ΦΕΚ 3162/Β` 31.7.2020) Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48929/2020 (ΦΕΚ 3161/Β` 31.7.2020) Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48595/2020 (ΦΕΚ 3159/Β` 31.7.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48596/2020 (ΦΕΚ 3157/Β` 31.7.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420), έως και τις 31.8.2020
Υ.Α. οικ. 30742/1002/2020 (ΦΕΚ 3148/Β` 30.7.2020) Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/2020 (ΦΕΚ /-- 29.7.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 (ΦΕΚ 3131/Β` 28.7.2020) Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 77883/2020 (ΦΕΚ 3110/Β` 27.7.2020) 4η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/2020 (ΦΕΚ 3099/Β` 26.7.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/2020 (ΦΕΚ 3098/Β` 25.7.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797) έως και την 31.8.2020
Εγκ. 30452/Δ9.1093/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β 3001) όπως ισχύει καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, στο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2
Εγκ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19
Εγκ. Δ1β/ΓΠ οικ.47415/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια
Εγκ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.47244/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Εγκύκλιος Προτυποποιημένων Εντύπων Ελέγχων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α` 23.7.2020) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/121/14353/2020 (ΦΕΚ /-- 23.7.2020) Γνωμοδότηση αριθ. 205/2019 του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46695/2020 (ΦΕΚ 3050/Β` 22.7.2020) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3009)