Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

15 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ)