Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

απόσυρση ψηφιακού ταχογράφου και πιστοποιητικό περί μη τηλεφόρτωσης