Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η παρούσα κλαδική µελέτη επικινδυνότητας µε τίτλο «Κλωστοϋφαντουργία» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας την περίοδο Απριλίου 2003 – Μαρτίου 2004 στα πλαίσια της Πράξης 1.1.5.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση εργάστηκε µία µικτή επιστηµονική οµάδα διαφόρων ειδικοτήτων τόσο από µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, όσο και από εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες. Συγκεκριµένα η επιστηµονική οµάδα απαρτίστηκε από τους:

  • Βαγιόκα Νικόλαο, Χηµικό Μηχανικό MSc (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε), Συντονιστή της Μελέτης
  • Κωνσταντινίδη Θεόδωρο, Επίκουρο Καθηγητή Επιδηµιολογίας, ∆.Π.Θ
  • Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφο Μηχανικό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)
  • Λώµη Κωνσταντίνα, Βιοµηχανική Υγιεινολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)
  • Χατζηιωάννου Χρήστο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό MSc
  • Ταργουτζίδη Αντώνιο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΜΒΑ

Η µελέτη καλύπτει τους τοµείς της εκκόκκισης και νηµατουργίας βάµβακος, της εριουργίας, καθώς και της υφαντουργίας, σχετικά µε την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζοµένων. Για τη υλοποίηση της διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και δευτερογενής από δηµοσιεύµατα, συγγράµµατα και σχετικό υλικό.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
KLWSTOYFANTOYRGEIA.1110201344715.pdf 504.49 KB