Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ», υλοποιήθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. το 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για τον σχεδιασµό της µεθοδολογίας παρέµβασης και την υλοποίηση της µελέτης, εργάστηκε µια επιστηµονική οµάδα διαφόρων ειδικοτήτων από το µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό του Ινστιτούτου σε συνεργασία µε εξωτερικούς ειδικούς επιστήµονες. Συγκεκριµένα η οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης της µελέτης, απαρτίζεται από τους:

  • ∆ρίβα Σπύρο, Ειδικό Γιατρό Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), Συντονιστή της µελέτης
  • Κατσίρη Νίκο, Πολιτικό Μηχανικό-Υγιεινολόγο
  • Στώικου Γαριφαλία, Ειδικό Γιατρό Εργασίας
  • Πανούση Παναγιώτα, Μηχανολόγο Μηχανικό
  • Ραντίν Λορέτζο, Βιοµηχανικό Υγιεινολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Ζορµπά Κωνσταντίνα, Μεταλλειολόγος-Μηχανικός (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Μουρελάτου Ειρήνη, Τεχνολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Πινότσι ∆ήµητρα, Μαθηµατικό-Στατιστικό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Κωνσταντοπούλου Σοφία, Τεχνολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • ∆οντά Σπύρο, Χηµικό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Η µελέτη αναπτύχθηκε µε πρωτογενή έρευνα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυµάτων των πόλεων Χανιά, Χαλκίδα, Καλαµάτα, Ιωάννινα και Καβάλα καθώς επίσης και µε δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Biol_katharismoi.1110201522560.pdf 516.09 KB