Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση νοµοθετικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων σχετικά µε τη συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζοµένων (ΥΑΕ) και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ).

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Απριλ.2003 – Απρίλ.2004.

Η οµάδα εργασίας αποτελούνταν από τους:

  • Εύη Γεωργιάδου, Χηµικό Μηχ/κό, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ (συντονίστρια),
  • ∆ρ. Ευάγγελο Αλεξόπουλο, Ιατρό Εργασίας – Επιδηµιολόγο,
  • Σίσκο Παναγιώτη, Καθηγητή Χηµείας του Παν/ίου Αθηνών.


Επίσης, συµβουλευτική συµµετοχή είχαν οι: Γεράσιµος Παπαδόπουλος, Μηχανολόγος Μηχ/κός, Τεχνικός Ασφάλειας, µέλος του ∆Σ του ΕΛΙΝΥΑΕ, Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχ/κός, υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ, Σπύρος ∆ρίβας, Ιατρός Εργασίας, υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ, Νίκος Βαγιόκας, Χηµικός Μηχ/κός Msc, συντονιστής παραρτήµατος Θεσ/κης του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
BAME.1110201632919.pdf 749.8 KB