Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η κλαδική µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο του µετάλλου υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας το 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για τη υλοποίηση της µελέτης διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για τις διάφορες τεχνικές επεξεργασίας των µετάλλων, για τους βλαπτικούς επαγγελµατικούς παράγοντες και για τις επιπτώσεις τους στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, καθώς και για τα εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές νόσους στον κλάδο. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Στη µελέτη καλύφθηκε ένα µεγάλο µέρος των παραγωγικών διαδικασιών του µετάλλου. Από την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού των µετάλλων, µέχρι την τελική επεξεργασία και παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Αντικείµενο της µελέτης πεδίου ήταν η έρευνα, ο εντοπισµός, ο ποσοτικός ή ποιοτικός προσδιορισµός και η χαρτογράφηση των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων ανάλογα µε την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον δε, η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην υγεία των εργαζοµένων, µε την λήψη ιατρικού-επαγγελµατικού ιστορικού και τη διενέργεια κατευθυνόµενων ιατρικών εξετάσεων ανάλογα µε την έκθεση στους βλαπτικούς εργασιακούς παράγοντες που εντοπίσθηκαν και προσδιορίστηκαν.

Σκοπός της µελέτης είναι η έρευνα, στον κλάδο του µετάλλου, των βλαπτικών επαγγελµατικών παραγόντων και των επιπτώσεών τους στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και η εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την προαγωγή της εργασιακής υγείας.
 

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Metalo.1110201726173.pdf 953.35 KB