Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η παρούσα κλαδική µελέτη «εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) την περίοδο Απριλίου 2003 – Ιουνίου 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Η επιστηµονική οµάδα απαρτίστηκε από τους: Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφο Μηχανικό - Εργονόµο, που ήταν και η συντονίστρια της µελέτης, Α. Μ. Πάτρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, Λορέντζο Ραντίν, Χηµικό, Κωνσταντίνα Καµπόση, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, Κωνσταντίνα Ζορµπά, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, Σπύρο ∆οντά, ∆ρ. Χηµικό, Κωνσταντίνα Λώµη, Φυσικοθεραπεύτρια – Εργονόµο, Ξενοφώντα Κοµηνό, Χηµικό (Msc), Σπύρο Πέτσα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Msc), Ειρήνη Μουρελάτου, Τεχνολόγο Τροφίµων, Στέφανο Κροµµύδα, Τεχνολόγο Χηµικό Μηχανικό Πετρελαίου και Σοφία Κωνσταντοπούλου, Τεχνολόγο Περιβάλλοντος.

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε από τη ∆ήµητρα Πινότση, Μαθηµατικό Στατιστικολόγο (Msc) και τη βοηθό της στο τµήµα στατιστικής ανάλυσης, Ίρµα Ριζάκου.

Για την ανάλυση των στοιχείων των εργατικών ατυχηµάτων του ΙΚΑ συνεργάστηκαν οι Χριστόφορος Σκιαδάς, και Μαρουδιά Παππά από τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής.

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ODOPOIIA.1110201780141.pdf 816.25 KB