Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεις εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα