Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Για τις μεθόδους καθορισμού των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων στη γεωργία