Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η παρούσα κλαδική µελέτη «εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο τηλεπικοινωνιών» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) την περίοδο Απριλίου 2003 – Ιουνίου 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Η µελέτη έχει τρία µέρη, που αφορούν σε:

 • Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τηλεφωνικά κέντρα,
 • Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε εργασίες συντήρησης σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε κεραίες µετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος
 • Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τεχνικούς δικτύου και καλωδιακών βλαβών στη σταθερή τηλεφωνία.

Η επιστηµονική οµάδα για τη συνολική µελέτη απαρτίστηκε από τους:

 • Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφο Μηχανικό - Εργονόµο, που ήταν και η συντονίστρια της µελέτης,
 • Παντελή Ζαφειρόπουλο, Ειδικό Ιατρό Εργασίας,
 • Εύη Γεωργιάδου, Χηµικό Μηχανικό,
 • Κωνσταντίνα Λώµη, Φυσικοθεραπεύτρια – Εργονόµο,
 • Λορέντζο Ραντίν, Χηµικό,
 • Κωνσταντίνα Καµπόση, Ειδικό Ιατρό Εργασίας,
 • Σπύρο ∆οντά, Δρ. Χηµικό,
 • Α. Μ. Πάτρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε,
 • Ξενοφώντα Κοµηνό, Χηµικό (Msc),
 • Κώστα Καρακασίλη, Μηχανολόγο Μηχανικό,
 • Σοφία Κωνσταντοπούλου, Τεχνολόγο Περιβάλλοντος.

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε από τη ∆ήµητρα Πινότση, Μαθηµατικό Στατιστικολόγο (Msc) και τη βοηθό της στο τµήµα στατιστικής ανάλυσης, Ίρµα Ριζάκου. Συµβουλευτικά συµµετείχαν στη µελέτη οι Β. Δρακόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Σ. Δρίβας Ειδικός Ιατρός Εργασίας. Οι µετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου πραγµατοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Κινητής Τηλεφωνίας του ΕΜΠ και τους καθηγητή κο Φίλιππο Κωνσταντίνου και ∆ρ. Ιλεάνα Πουπέσκου.

Για την ανάλυση των στοιχείων των εργατικών ατυχηµάτων του ΙΚΑ συνεργάστηκαν οι Χριστόφορος Σκιαδάς, και Μαρουδιά Παππά από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
telecom.1110201673307.pdf 1.09 MB