Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) βάσει των οριζομένων στην Υ.Α15616/398/2010 (ΦΕΚ1340Β-31/8/2010), διοργανώνει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού απασχολούμενου σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά.

Τα σεμινάρια εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βάσει σχετικής Υπουργικής Έγκρισης.

Απευθύνεται
σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενου σε εργασίες με αμίαντο και αμιαντούχα υλικά
Διάρκεια
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 ΩΡΕΣ / ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Τα ως άνω σεμινάρια χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ - 20 ΩΡΕΣ

 • Είδη, χρήσεις και επικινδυνότητα αμιαντούχων υλικών
 • Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων
 • Νομοθεσία
 • Εγκατάσταση του εργοταξίου
 • Τεχνικές έκχυσης αμιαντούχων υλικών •
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) •
 • Καθαρισμός του χώρου εργασίας μετά το πέρας των εργασιών
 • Εξοπλισμός εργασίας
 • Απομάκρυνση αποβλήτων
 • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους πέραν της έκθεσης σε ίνες αμιάντου
 • Ρόλοι και ευθύνες
 • Επίβλεψη εργασιών- τήρηση αρχείων
 • Μετρήσεις του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες αμιάντου
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου- Σχέδιο εργασίας
 • Ενημέρωση- εκπαίδευση

ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ - 7 ΩΡΕΣ

 • Είδη, χρήσεις και επικινδυνότητα αμιαντούχων υλικών 
 • Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων
 • Νομοθεσία • Εγκατάσταση του εργοταξίου 
 • Τεχνικές έκχυσης αμιαντούχων υλικών
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
 • Εξοπλισμός εργασίας
 • Απομάκρυνση αποβλήτων
 • Επίβλεψη εργασιών- τήρηση αρχείων
 • Μετρήσεις του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες αμιάντου
Αίτηση Συμμετοχής
Κατάσταση
Ενεργό