Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Το Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής ενεργητικών τεχνικών εκπαίδευσης στις Α’ Βοήθειες. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει διαμορφώσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, που σκοπό έχει να προετοιμάσει τους εργαζομένους στην παροχή Α’ Βοηθειών. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  • Συνοπτικό αλλά περιεκτικό θεωρητικό σκέλος με επίδειξη περιστατικών Α’ Βοηθειών και χρήση φωτογραφικού υλικού και video
  • Εκτεταμένη χρήση προπλασμάτων, ηλεκτρονικού απινιδωτή, ναρθήκων, επιδέσμων και λοιπού εξοπλισμού Α’ Βοηθειών, ώστε να είναι κατά το δυνατόν ρεαλιστική η εκπαίδευση.
Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
8 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Βασική υποστήριξη ζωής
  • Αυτόματη εξωτερική απινίδωση
  • Ηλεκτροπληξία • Αιμορραγίες – Ρινοραγίες
  • Κατάγματα – Εγκαύματα • Τροχαία ατυχήματα - Τραυματισμοί κεφαλής
  • Έμφραγμα - Εγκεφαλικό επεισόδιο • Πνιγμός – Λιποθυμία
  • Μέθοδος – Ηeimlich για αποκόλληση αντικειμένου
  • Πνιγμός – Λιποθυμία
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό