Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ)

Το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εργασία σε ύψος, απευθύνεται σε εργαζομένους που απασχολούνται συστηματικά με την εργασία σε ύψος.

Περιλαμβάνει τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική άσκηση. Αναπτύσσεται o τρόπος τοποθέτησης και ρύθμισης του εξοπλισμού και τα συστήματα αγγυρώσεων και lifelines. Επιδεικνύονται με πρακτικά παραδείγματα η θεωρία κόμπων και παλάγκων, ενώ γίνεται κατανοητή μέσω πρακτικών ασκήσεων η έννοια των συντελεστών πτώσης και ανάσχεσης πτώσης. Διακριτή ενότητα αποτελούν το πρωτόκολλο διάσωσης και η διάσωση θύματος.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
8-24 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
 • Τι είναι εργασία σε ύψος
 • Εργατικά ατυχήματα πτώσης από ύψος
 • Σημασία της εκπαίδευσης
 • Νομοθεσία για τις εργασίες σε ύψος
 • Επιλογή μεθόδου εργασίας σε ύψος-δήλωση μεθόδου εργασίας σε ύψος
 • Εκτίμηση κινδύνου πτώσης
 • Επιλογή μεθόδου εργασίας σε ύψος-δήλωση μεθόδου εργασίας σε ύψος
 • Νομοθεσία παροχής και χρήσης εξοπλισμού εργασίας
 • Νομοθεσία παροχής και χρήσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 • Επιλογή εξοπλισμού εργασιών σε ύψος
 • Αντοχές εξοπλισμού -Πρότυπα
 • Έλεγχος-Συντήρηση και Φύλαξη εξοπλισμού
 • Ανάσχεση πτώσης
 • Φορητές κλίμακες (σκάλες)
 • Ικριώματα (σκαλωσιές)
 • Χρήση κράνους εργαζομένων σε ύψος προδιαγραφών ΕΝ 397 με ιμάντα σιαγόνας σχήματος «Υ» •
 • Χρήση ζώνης ανάσχεσης πτώσης προδιαγραφών ΕΝ 361
 • Χρήση συστημάτων αγκύρωσης προδιαγραφών ΕΝ 795
 • Χρήση συνδετών προδιαγραφών ΕΝ 362
 • Χρήση μονού και διπλού αναδέτη με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας προδιαγραφών ΕΝ 354, EN 355 & ΕΝ 362
 • Χρήση ανακόπτη πτώσης στις κάθετες γραμμές ζωής προδιαγραφών ΕΝ 353-1 & 2
 • Χρήση επανατυλισσόμενου αναδέτη προδιαγραφών ΕΝ 360
 • Χρήση μονού και διπλού αναδέτη με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας προδιαγραφών ΕΝ 354, EN 355 & ΕΝ 362
 • Χρήση ανακόπτη πτώσης στις κάθετες γραμμές ζωής προδιαγραφών ΕΝ 353-1 & 2
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό