Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΑΥ - ΦΑΥ

Το ειδικό πρόγραμμα ΣΑΥ-ΦΑΥ έχει στόχο να δώσει την δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενημερωθούν για τις διαδικασίες, σχεδίασης και εφαρμογής της ασφάλειας, που απαιτούνται για την σωστή οργάνωση ενός εργοταξίου.

Αναλύονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τα κατασκευαστικά έργα, τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης και Συντονιστή Ασφάλειας και το απαιτούμενο περιεχόμενο ενός Σχεδίου / Φακέλου Α&Υ ενός έργου.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Διαδικασίες, σχεδίασης και εφαρμογής της ασφάλειας
  • Οργάνωση ενός εργοταξίου
  • Νομοθεσία σχετική με τα κατασκευαστικά έργα
  • Καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης και Συντονιστή Ασφάλειας
  • Ορισμός περιεχομένου Σχεδίου / Φακέλου Α&Υ ενός έργου
  • Υποδείγματα ΣΑΥ-ΦΑΥ
  • Case study στη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό