Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το πρόγραμμα έχει στόχο να επικοινωνήσει στους εκπαιδευομένους τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Στο πρόγραμμα αναλύονται οι τύποι πυρκαγιών, τα μέσα πυρόσβεσης, οι καλές πρακτικές κατά την πυρόσβεση και η διαχείριση μια έκτακτης ανάγκης η οποία και απαιτεί συντεταγμένη εκκένωση των χώρων εργασίας.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Βασικές αρχές πυρασφάλειας
  • Ορισμοί
  • Αίτια πυρκαγιών
  • Τρόποι κατάσβεσης
  • Κατασβεστικά υλικά
  • Μέσα πυρόσβεσης
  • Τύποι πυρκαγιών
  • Καλές πρακτικές κατά την πυρόσβεση
  • Εκκένωση χώρων εργασίας
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό