Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την ενημέρωση χειριστών και βοηθών χειριστών περονοφόρων για τους κινδύνους κατά τις ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές. Στο πρόγραμμα γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και το αδειοδοτικό καθεστώς περονοφόρων. Αναπτύσσονται οι ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές και μέσω επίδειξης video με περιπτώσεις χρήσης περονοφόρων υποδεικνύονται ορθές πρακτικές κατά την εργασία. Ειδικό κεφάλαιο αποτελούν η συντήρηση περονοφόρων και η ασφαλής φόρτιση ηλεκτροκίνητων μονάδων.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε εργαζόμενους και στελέχη εταιρειών
Διάρκεια
8 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Νομοθετικό πλαίσιο Περονοφόρων Ανυψωτικών
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Χειριστής – Βοηθός Χειριστή
  • Τύποι περονοφόρων
  • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
  • Ασφαλής τρόπος ανύψωσης 
  • Καλές πρακτικές
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό