Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας διοργανώνει συστηματικά, επιμορφωτικά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων στην Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας.

Σκοπός των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τους καθημερινούς κινδύνους κατά την εργασία και να υποκινηθούν στην εφαρμογή κανόνων ασφαλούς εργασίας. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων είναι δυναμικό και προσαρμόζεται ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο, ώστε να ταιριάζει στο προφίλ των ενδιαφερομένων.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι ευέλικτο όσο αφορά τον χρόνο και τον τόπο υλοποίησης και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους της κάθε επιχείρησης ώστε να μην προκύψει η όποια όχληση στην εύρυθμη λειτουργία της.

Χρηματοδότηση
Όλα τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό