Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 998
Έτος: 2012
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ
ΔΕΕ
315 69
11
2013''''
2013
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος: 
Β. ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Εισηγητής: 
Δ. ΚΟΜΗΣ
Δικηγόροι: 
Ι. Ληξουριώτης – 
Χρ. Ζήσης

Αυτοτραυματισμός – εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως
Έννοια «εργατικού ατυχήματος και σχετικές αξιώσεις – περίπτωση καθαρίστριας στην οποία εζητήθη επιτακτικώς με εξύβριση και απειλή απολύσεως, να αναλάβη καθήκοντα καθαρίστριας και σε άλλη εταιρεία- Αυτοτραυματισμός της καθαρίστρις και επικύρωση της κρίσεως του Εφετείου ότι επρόκειτο για εργατικό ατύχημα – Πότε η καταγγελία συμβάσεως είναι καταχρηστική – Περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας, λόγω αντιδράσεως της μισθωτού στην ανάληψη επί πλέον καθηκόντων, προσφυγής της στην Επιθεώρηση Εργασίας και διεκδικήσεως των δικαιωμάτων της –Κρίση ότι η καταγγελία δεν ωφείλετο σε οικονομοτεχνικούς λόγους, αφού η επιχείρηση προέβαινε και σε προσλήψεις – Δεν υπάρχει κατ’ αρχήν υποχρέωση του εργοδότου να απασχολή τον μισθωτό, εκτός αν η άρνηση αποδοχής της εργασίας είναι καταχρηστική – Τούτο ισχύει και επί απολύσεως που έχει κριθή άκυρη με δικαστική απόφαση – Απαιτείται να υφίσταται ο εργαζόμενος προσβολή της προσωπικότητός του ως συνέπεια της μη πραγματικής απασχολήσεώς του – Αναίρεση της αποφάσεως ως προς την κρίση ότι η μη απασχόληση στα καθήκοντα της καθαρίστριας επέφερε ηθική μείωση της προσωπικότητος της μισθωτού στο επαγγελματικό και κοινωνικό της περιβάλλον.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Άρειος Πάγος 998_2012 204.6 KB