Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 289
Έτος: 2004
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ
ΝοΒ
Ελ.Δ/νη
1757
284
785
60
53
46
2004''
Συμμετέχοντες

Εισηγητής: 
Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δικηγόροι: 
Α. Ρουπακιώτης,
Γ. Λατσούδης

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Η αναπηρία ή η παραμόρφωση του παθόντος, εφ΄ ενός επηρεάζει την καταβλητέα αποζημίωση και την καταβλητέα χρηματική ικανοποίηση κατ΄ ΑΚ 929 και 932, αφ΄ ετέρου δε μπορεί να θεμελιώνει και ιδιαίτερη αξίωση για χρηματική ικανοποίηση εάν επιδρά στο κοινωνικό μέλλον του παθόντος (ΑΚ 931). Επί εργατικού ατυχήματος οφειλομένου σε αδικοπραξία του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, η ως άνω πρόσθετη αξίωση για χρηματική ικανοποίηση συρρέει με την αξίωση για περιορισμένη αποζημίωση του άρθρου 3 του Ν. 551/15.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 289/04 85.82 KB