Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 173
Έτος: 2016
Πηγές
Συμμετέχοντες

Ασπασία Καρέλλου, 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
Νικόλαο Πάσσο, 
Απόστολο Παπαγεωργίου, 
Παναγιώτη Κατσιρούμπα και 
Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες
 

Βλαπτική μεταβολή όρων συμβάσεως και προσβολή προσωπικότητας. 
Όταν η μονομερής μεταβολή των όρων συμβάσεως ενός εργαζομένου επιχειρείται από τον εργοδότη και είναι αντίθετη προς την καλή πίστη και ενέχει καταχρηστική ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος με αποτέλεσμα την παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού, τότε ο τελευταίος μπορεί να αξιώσει από τον υπαίτιο, εκτός των άλλων, και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τεύχος 595/2016 σελ. 716

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 173_2016 128 KB