Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 288
Έτος: 2004
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ
Ελ.Δ/νη
1145
785
61 2005'''
2005''
Συμμετέχοντες

Εισηγητής:
Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δικηγόροι:
Γ. Λατσούδης, 
Α. Ρουπακιώτης
 

Διάκριση σε πλήρη και σε μερική της διαρκούς ανικανότητος προς εργασία του παθόντος εργατικό ατύχημα. – Η επίδοση αγωγής περί επιδικάσεως χρηματικής απαιτήσεως συνιστά αφ’ενός διαδικαστική πράξη και αφ’ετέρου όχληση που καθιστά τον εναγόμενο υπερήμερο και υπόχρεο να καταβάλει τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. – Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής δεν καταλύει την όχληση αυτή.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Α.Π. 288/04 81.28 KB