Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 1116
Έτος: 2011
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 164 71 2012
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος:
ο Αντιπρόεδρος 
κ. Η. Γιαννακάκης

Εισηγητής: 
ο Αρεοπαγίτης 
κ. Ν. Πάσσος

Δικηγόροι: 
η κα Αθηνά Καραφίνα -
ο κ. Κ. Σαγρόπουλος

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση γνήσιου δανεισμού εργαζομένου, τον κατά δανεισμό (δευτερογενή) εργοδότη βαρύνουν οι υποχρεώσεις σεβασμού των όρων δημόσιας τάξης που ισχύουν κατά την εκτέλεση της εργασίας και η τήρηση της υποχρέωσης πρόνοιας για την εξασφάλιση όρων και συνθηκών κατ’ αυτήν για την προστασία της ζωής και της υγείας του κατά παραχώρηση μισθωτού. Συνεπώς, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τον χρόνο του δανεισμού, και δη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και τραυματισμού του, ο εργαζόμενος μπορεί να στραφεί, συντρεχόντων και των ως άνω όρων ευθύνης, κατά του νέου εργοδότη, καθόσον έννομη σημασία και επιρροή έχει η ιδιότητα του εργοδότη κατά την επέλευση του ατυχήματος, αφού αυτός υπέχει την εξ αυτού σχετική ευθύνη, και όχι κατά την πρόσληψη του παθόντος εργαζομένου και μέχρι τον δανεισμό του.
Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1915 άρθρα 1 και 16. Α.Κ. άρθρα 297, 298, 361, 648, 651, 662, 914 και 932. Κ.Πολ.Δ. άρθρο 559 αρ. 1.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 1116_2011 71.16 KB