Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 455
Έτος: 2005
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ 1495 61 2005''
Συμμετέχοντες

Εισηγητής:
Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόροι: Παν. Κόρρος - Γ. Βούλγαρη
 

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας - Εργατικό ατύχημα
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις εργασίες όπου τα μάτια και το πρόσωπο εκτίθεται σε κινδύνους. Τα αναγκαία προφυλακτικά μέσα πρέπει να έχουν τεθή στην διάθεση των εργαζομένων, σε χώρο γνωστό και προσιτό σ΄ αυτούς. Απαιτείται ενημέρωση των εργαζομένων για την ανάγκη και τον τρόπο χρησιμοποιήσεως. Και συστηματικός έλεγχος, από τα εντεταλμένα όργανα του εργοδότη, της επάρκειας και καλής καταστάσεως των προφυλακτικών μέσων και της χρησιμοποιήσεώς τους από τους εργαζομένους κατά την εκτέλεση των εργασιών. Κρίση από το Εφετείο ότι επισυμβάν σε εργαζόμενο ατύχημα ωφείλετο στην αποκλειστική υπαιτιότητα του προστηθέντος οργάνου και επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως. Αναίρεση της αποφάσεως για ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 455/05 114.57 KB