Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 571
Έτος: 2004
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΔΕΝ 1146 61 2005'
Συμμετέχοντες

Εισηγητής:
Σ. ΚΟΛΥΒΑΣ

Δικηγόροι:
Ι. Γιατράκος,
Ν. Λιαπάκης

H αοριστία της αγωγής αποτελεί λόγο αναιρέσεως εάν έχει προταθεί στο Εφετείο με συγκεκριμένα στοιχεία. – Επί θανάτου του μισθωτού σε εργατικό ατύχημα, για να επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, αρκεί το κατά το κοινό δίκαιο πταίσμα του αδικοπραγήσαντος. – Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της ζημιάς και του νομίμου λόγου ευθύνης δεν ελέγχεται αναιρετικώς, ενώ ελέγχεται αν η συγκεκριμένη αιτία ήταν πρόσφορη για την πρόκληση της ζημιάς.

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 571/04 52.13 KB