Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 179
Έτος: 2015
Πηγές
Συμμετέχοντες

Γεώργιο Γιαννούλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Δημήτριο Κόμη, Απόστολο Παπαγεωργίου και Παναγιώτη Κατσιρούμπα Αρεοπαγίτες

Εργατικό ατύχημα, Χρηματική ικανοποίηση.
Εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση στον παθόντα, λόγω ηθικής βλάβης, οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας του εργοδότη του παθόντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς. Ευθύνη κυρίου του έργου, εργολάβου και υπεργολάβου για τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά το Ν. 1396/1983 και το Π.Δ. 778/ 1980, επί οικοδομικών εργασιών. Έννοια αδικοπραξίας και πρόστησης. Η ευθύνη του προστήσαντος αντικειμενική. Πότε ευθύνη του αρχικά προστήσαντος για το πταίσμα των υποπροστηθέντων. Πότε ο εργολάβος προστηθείς του εργοδότη, επί συμβάσεως έργου (Απορρίπτει αναίρεση κατά της 5139/2012 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών).

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Άρειος Πάγος 179_2015 205.18 KB