Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Αριθμός: 2267
Έτος: 2003
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
Αρμ. 1292 2003'''
Συμμετέχοντες

Πρόεδρος: Σπυροφάνης Λούβρος

Δικαστές: Χ. Αγγελόπουλος (εισηγητής),
Α. Τύμπας

Δικηγόροι:
Α. Γιουλδάση -
Χ. Βεργούλης

Εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Τέτοια αδικοπραξία μπορεί να υπάρχει και στην περίπτωση που δεν συντρέχει η ειδική αμέλεια του άρθρου 16 παρ. 1 του α.ν. 551/1915, δηλαδή όταν το ατύχημα οφείλεται στη μη τήρηση όρων. Για τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 4 α.ν. 551/1915. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων εις πιεστήρας, εκκέντρους και παρομοίους τοιούτους. (Π.δ 152/78 α.ν. 551/15).

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εφ. Θεσ/κης 2267/03 128.83 KB